KALİTE VE BELGELER

Esen Mikronize; mikronize kalsit üretimi öncesi hammaddenin temininden, üretilmesine, pazarlanıp sevkiyatından satış sonrası desteğe kadar devam eden sürecin takibini Kalite yönetim sistemini çatısı altında gerçekleştirmekte, şirket faaliyetlerinin izlenebilir ve sürdürülebilir olması üretim, laboratuvar, sevkiyat, pazarlama ve müşteri ilişkilerine ait tüm veriler bilgisayar sistemine kayıt edilmektedir. Şirketim tüm departmanları Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası olarak faaliyet göstermektedir.
 
Ürünlerin İzlenebilirliği
Esen Mikronize üretim tesislerinde üretilen her ürün için LOT numarası verilmekte; ürünün üretildiği tarih, üretimin gerçekleştiği vardiya, ürünün paketlendiği üretim hattına ait detaylı bilgiler ambalaj üzerinde yazılmaktadır. LOT'a ait üretim verileri bilgisayar sisteminde kayıt altında tutularak geriye yönelik olarak üretilmiş ürünlerin verilerine anlık olarak ulaşılmaktadır.
 
Müşteri İlişkileri Yönetimi 
Esen Mikronize ürün ve hizmetin pazarlanma sürecinde MİY yönetimini en etkin şekilde uygulamakta, satış öncesi, satış anı ve sonrası müşteri ilişkileri en etkin şekilde yönetilmekte süreç içerisinde meydana gelen müşteri şikayetlerininin hızlı ve etkin şekilde çözümlenmesi için sistem üzerinde "DÖF" açılarak sorumlu personel ve bölüm müdürü tarafından sorunun incelenmesi, kök nedenin tespit edilmesi, alınan tedbirlerin yer aldığı sonuç raporunun hazırlanması neticesinde, DÖF'ün üst düzey yönetici tarafından kapatılması sağlanmakta, DÖF sonuç raporu müşteri ile paylaşılarak süreç etkin şekilde sonlandırılmaktadır.
 
Ürün ve Hizmet Girdi Kontrolü
Firma çatısı altında kullanılan her türlü ambalaj,sarf malzeme, akaryakıt, kimyasal ajanlar, ticari ürünler vb. girdilerin ürün kabul aralıkları belirlenmiş olup, gelen ürünlerin laboratuvar tarafından ürün girdi kontrolü yapılmakta, kabul değerlerinde olan ürünler stoğa alınmakta, uygun olmayan ürünler ile ilgili olarak tedarikçiye DÖF açılarak iyileştirme talep edilmekte, sorunlu girdilerin iadesi veya ürün değişim işlemi talep edilmektedir.