İK Politikamız

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, aday seçimi, işe alınması, ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirilmesi, iş gücünün geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, performans yönetimi, kariyer planlaması İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir. Şirket bünyesinde toplam 120 kişi istihdam edilmektedir.
 
İnsan Kaynakları Hedefleri 
 1. Nitelikli işgücünün tercih ettiği işveren olmak,
 2. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışacak, şirket kurumsal değerlerine sahip, nitelikteki işgücünü seçmek
 3. Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapmak, Motivasyon ve Aidiyeti Sağlamak
 4. Çalışanların sürekli gelişimini sağlayarak, potansiyellerini ortaya çıkartmaları için gerekli fırsatı yaratmak
 5. Yöneticilerin, çalışanların performansını izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek
 6. Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak
 7. Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek
 8. Etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki denge  dikkate alan  bir iş ortamı sağlamak
İşe Alınacak Personelden Beklediğimiz Temel Nitelikler 
 1. Güvenilir ve Dürüst olması
 2. Yasa ve kurallara uyması
 3. Görev sorumluluk bilincini taşıması
 4. Liderlik vasıfları taşıması
 5. Sorun çözme becerisine sahip olması
 6. Duyarlı olması, empati kurabilmesi
 7. İş ilişkilerini iyi yönetmesi 
 8. Müşteri Odaklı hizmet anlayışına sahip olması
 9. Verimlilik ilkesini benimsemesi, Yeniliklere açık olması
 10. Takımın parçası olabilmesi