Kalite Politikamız

Kalite Politikamız
• Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak
• Tedarikçilerimizi kalitemizin bir parçası olarak görmek,
• Çevreyi kirletmemek, korumak,
• Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
• Çalışanlarımızı bilinçli ve katılımcı bireyler haline getirmek,
• Markamızı ve şirketimizi en iyi şekilde temsil edecek fiziki ve idari altyapıyı sağlamak,
• Satış öncesinde, satışta ve satış sonrasında müşterilerimizle güçlü bir iletişim kurmak,
• Tüm alanlarda ve uygulamalarda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda sürekli iyileşmek.
 
Kalite Yönetim Sistemi
Esen A.Ş tüm şirket faaliyetlerinin yer aldığı Kalite El Kitabına sahiptir. Kalite Yönetim Sistemi, kullanılan özel bilgisayar yazılımı ile takip edilmektedir. Departmanlara ait yazılı prosedür ve talimatlar şirket birim yöneticileri ve sorumlu personel tarafından sistem üzerinde görülebilir. Talimat ve prosedür değişiklikleri sistem üzerinden anlık olarak yayımlanarak ilgili personel bilgilendirilir. Departmanların iş takiplerinin düzenli şekilde gerçekleştirilmesi amacı ile üst yönetici tarafından sistem üzerinden Aksiyonlar açılarak, iş bitiş tarihlerine kadar görevin tamamlanması sağlanır. 
 
Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi
Esen A.Ş’ye iletilen yazılı veya sözlü tüm müşteri şikayetleri için DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyet) açılarak sistem üzerinden sorumlu departmanlara iş dağılımları yapılarak, sorunun kök nedeni, sorun ile ilgili önleyici faaliyetlerin neler olduğu yazılı olarak raporlanır ve iş bitiş tarihinde üst düzey yetkili tarafından  DÖF kapatılır. Sonuç raporu şikayeti ileten müşteri yetkilisi ile paylaşılır. 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Esen Mikronize,  İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her türlü tedbiri alarak, kanun ve mevzuatların gerektirdiği
uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası normlar İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanımız ve sorumlu personel tarafında takip edilerek yeni uygulamalar belirlenmekte, işletme içerisinde uygulanması sağlanmaktadır.  İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında düzenli olarak şirket çalışanlarına eğitimler verilmektedir.